Тимофеєва Ю. Р., Тарасов Д. О. Розроблення інформаційної системи оцінювання поширеності відомостей про матеріали наукових конференцій

УДК 004.4

Ю. Р. Тимофеєва, Д. О. Тарасов
Національний університет “Львівська політехніка”

РОЗРОБЛЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ПОШИРЕНОСТІ ВІДОМОСТЕЙ ПРО МАТЕРІАЛИ НАУКОВИХ КОНФЕРЕНЦІЙ

© Тимофеєва Ю.Р., Тарасов Д.О., 2013

Описано метод оцінювання поширеності матеріалів наукових конференцій, особливості створення та функціонування бази даних як консолідованого інформаційного ресурсу, призначеного для зберігання інформації про матеріали конференцій, їх оцінювання та аналізу.
Ключові слова: консолідований ресурс, матеріали наукових конференцій, бази даних, оцінка матеріалів конференцій, конференції Львівської політехніки.

The method of proceedings prevalence estimation is presented in this paper. The authors describe peculiarities of creation and functioning the database, as consolidated information resource designed to store information about conference proceedings, their evaluation and analysis.
Key words: consolidated resource, conference proceedings, databases, conference proceedings evaluation, conferences at Lviv Polytechnic National University.

Література – 5