Федасюк Д. В., Макар В., Тушницький Р. Структура інформаційно-аналітичної системи обліку підготовки наукових кадрів університету

УДК 004.9

Д.В. Федасюк, В. Макар, Р. Тушницький
Національний університет “Львівська політехніка”

СТРУКТУРА ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ СИСТЕМИ ОБЛІКУ ПІДГОТОВКИ НАУКОВИХ КАДРІВ УНІВЕРСИТЕТУ

© Федасюк Д.В., Макар В., Тушницький Р., 2013

Розглянуто інформаційно-аналітичну систему автоматизації обліку підготовки наукових кадрів у Національному університеті “Львівська політехніка”. Наведено архітектуру системи, її основні функціональні можливості, модель сховища даних, а також технології реалізації системи.
Ключові слова: інформатизація, інформаційно-аналітична система, цифровий університет, система звітності, web-технології.

In the paper the information-analytical system of accounting automation research training at the National University “Lviv Polytechnic” is considered. The architecture of the system, its major functions, the storage data model and system implementation technology are presented.
Key words: informatization, information-analytical system, a digital university, reporting system, web-technology.

Література – 3