Основи технічного сервісу транспортних засобів

Форнальчик Є. Ю., Качмар Р. Я.
Код: 978-617-607-582-0
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 304 с. Формат 170 х 215 мм. М'яка обкладинка.
Ціна:166,00грн.
Weight: 0 кг

Викладено навчальний матеріал, який охоплює повний курс дисципліни “Основи технічного сервісу транспортних засобів”. Супроводжується відповідними ілюстраціями, прикладами, тестовими питаннями для самоконтролю.
Для студентів базового напряму 6.070101 “Транспортні технології” спеціальностей 7.07010104 “Організація і регулювання дорожнього руху” та 7.07010102 “Організація перевезень і управління на транспорті”, а також для інженерно-технічних працівників галузі технічного сервісу автомобілів.

Зміст

Вступ

Про авторів

ФОРНАЛЬЧИК Євген Юліанович
Доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри транспортних технологій Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету "Львівська політехніка". Відомий фахівець і педагог у галузі технічного сервісу автомобільної техніки та організації перевезень і управління на транспорті й організації і регулювання дорожнього руху.
Автор понад 200 наукових та навчально-методичних праць, серед яких монографія, 2 навчальні посібники, 5 конспектів лекцій та 2 патенти України.

КАЧМАР Роман Ярославович
Кандидат технічних наук, доцент кафедри експлуатації та ремонту автомобільної техніки Інституту інженерної механіки та транспорту Національного університету "Львівська політехніка". Напрям наукових досліджень – методи забезпечення раціональної експлуатації та екологічної безпеки транспортних засобів.
Автор понад 60 наукових та навчально-методичних публікацій.