Економічна теорія

Скорик Г. І. та ін.
Код: 978-617-607-591-2
Ціна:75,00грн.
Weight: 0 кг

Розглянуто зміст основних законів і категорій економічної теорії, на основі узагальнення фундаментальних надбань світової економічної думки і практики висвітлено основні економічні проблеми – моделі економічних систем, система відносин власності, принципи розподілу національного продукту, формування доходів населення, проблеми ринкової економіки: циклічність, безробіття, інфляція, форми міжнародних економічних відносин, економічні аспекти глобальних проблем тощо. Окреслено основні проблеми утвердження ринкових відносин в Україні та визначено способи їх вирішення. До кожного розділу додано необхідні схеми, графіки, питання і тести для самоконтролю, що значно полегшить роботу студентам і викладачам на практичних заняттях.
Буде корисним для студентів напряму “Менеджмент” і економічних напрямів підготовки, магістрантів, викладачів вищих навчальних закладів.

Про авторів

СКОРИК Галина Іванівна
Кандидат економічних наук, доцент кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету "Львівська політехніка". Педагогічний стаж 25 років. Автор близько 80 публікацій, зокрема двох посібників та двох монографій.

БАРІНОВ Василь Валентинович
Старший викладач кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету "Львівська політехніка". Педагогічний стаж 37 років. Автор близько 20 методичних розробок, двох посібників, понад 50 наукових праць, зокрема монографії.

ШВЕЦОВА Мирослава Богданівна
Кандидат економічних наук, асистент кафедри теоретичної та прикладної економіки Національного університету "Львівська політехніка". Педагогічний стаж 8 років. Співавтор 10 навчально-методичних праць, зокрема одного посібника.

Зміст

Вступ