Основи автоматики та автоматизації

Пістун Є. П., Стасюк І. Д.
Код: 978-617-607-604-9
Навчальний посібник. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2014. 336 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:95,00грн.
Weight: 0 кг

Розглянуто основні принципи побудови систем автоматичного регулювання та керування. Висвітлено основні етапи розвитку техніки автоматизації. Подано функційне призначення і наведено статичні та динамічні характеристики елементів систем автоматичного регулювання і керування. Наведено класифікацію регуляторів за законами регулювання. Розглянуто будову і роботу регуляторів прямої дії та ізодромних регуляторів, основні властивості об’єктів регулювання та їхній вплив на характер процесу регулювання, а також вплив властивостей автоматичного регулятора на характер перехідного процесу в САР. Подано спрощені інженерні методи вибору автоматичних регуляторів і розрахунку їхніх параметрів настроювання.
Призначений для студентів вищих технічних навчальних закладів. Буде корисним інженерно-технічним працівникам, які займаються розробленням та впровадженням систем автоматичного регулювання та керування.

Зміст

Передмова

Про авторів

ПІСТУН Євген Павлович
Доктор технічних наук, професор, академік УНГА, лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, завідувач кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів Національного університету "Львівська політехніка". Автор понад 400 наукових праць та 150 винаходів.

СТАСЮК Іван Дмитрович
Кандидат технічних наук, доцент кафедри автоматизації теплових і хімічних процесів Національного університету "Львівська політехніка". Автор 76 наукових праць, 12 винаходів, понад 30 навчально-методичних розробок з дисциплін кафедри.