Cтатистичні та Монте-Карло алгоритми моделювання випадкових процесів у макро- і мікросистемах у MathCAD

Кособуцький П. С.
Код: 978-617-607-611-7
Монографія. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2014. 412 с. Формат 170 х 240 мм. Тверда оправа.
Ціна:98,00грн.
Weight: 0 кг

Викладено принципи статистично-імітаційного моделювання випадкових закономірностей у фізико-технічних макро- і мікросистемах із застосуванням одного із сучасних інтегрованих пакетів символьної математики MathCAD. Наголос зроблено на методиці програмної реалізації найтиповіших фізико-технічних задач, базових у сучасних електронних технологіях. Видання охоплює обсяг навчальної програми дисципліни “Статистичне моделювання” для спеціальності “Інформаційні технології проектування”. Вперше в науково-педагогічній практиці із цього профілю підготовки монографію доповнено лекціями провідних фахівців. Видання може бути корисним магістрам та аспірантам споріднених спеціальностей ВНЗ III–IV рівня акредитації та молодим науковцям.
The statistical and Monte-Carlo algoritms for simulation of random processes in macroand microsystems by using MathCAD are presented. The theoretical aspects of applied statistics, statistical methods of analysis and processing of experimental results, statistical simulation of physical and technical systems, Monte-Carlo method are considered.

Зміст

Contents

Передмова