Андруник В.А. Моделювання температурної характеристики сенсора на основі неперервного мінімаксного сплайн-наближення ...

УДК 004.942

В.A. Андруник

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ ТЕМПЕРАТУРНОЇ ХАРАКТЕРИСТИКИ СЕНСОРА НА ОСНОВІ НЕПЕРЕРВНОГО МІНІМАКСНОГО СПЛАЙН-НАБЛИЖЕННЯ ЕКСПОНЕНЦІЙНИМ ВИРАЗОМ

Розглянуто властивості мінімаксного наближення з інтерполюванням сумою многочлена й експоненти із заданим показником степеня. Описано алгоритм побудови неперервного мінімаксного сплайн-наближення із заданою похибкою згаданим виразом. Застосовування такого наближення для опису температурної характеристики сенсора зменшує розбіжність між значеннями чутливості сенсора й похідної від сплайну. Наведено приклад застосування такого сплайн-наближення для опису низькотемпературної характеристики термодіодного сенсора.

It is considered properties of minimax approximation with interpolation by sum of polynomial and exponential with a priori given power degree. The algorithm for construction of continued minimax spline-approximation with a priori given error is described. The application of such approximation for description sensor transfer-function decreases difference between values of sensor sensitivity and spline derivative. The example of application of this approximation for the transfer-function of diode sensor for cryogen temperatures is given.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю