Басюк Т.М. Особливості розміщення вершин графів типу “дерево” на площині

УДК 519.173:004.92

Т.М. Басюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСОБЛИВОСТІ РОЗМІЩЕННЯ ВЕРШИН ГРАФІВ ТИПУ “ДЕРЕВО” НА ПЛОЩИНІ

Проаналізовано основні труднощі, які виникають при візуалізації графів типу “дерево” та запропоновано метод розміщення їх вершин на площині.

In the article the basic difficulties which are analysed arise at graphs visualization type "tree" and the method of accommodation of their tops on a plane is offered.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю