Берко А.Ю, Висоцька В.А., Рішняк І.В. Методи та засоби оцінювання ризиків безпеки інформації в системах електронної комерції

УДК 004.413.4, 004.942, 007.5, 65.011.3, 681.518

А.Ю. Берко, В.А. Висоцька, І.В. Рішняк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОДИ ТА ЗАСОБИ ОЦІНЮВАННЯ РИЗИКІВ БЕЗПЕКИ ІНФОРМАЦІЇ В СИСТЕМАХ ЕЛЕКТРОННОЇ КОМЕРЦІЇ

Проаналізовано основні методи та засоби оцінювання ризиків систем захисту інформації у сфері електронного бізнесу та шляхи зменшення рівня цих ризиків.

The analysis of basic methods and facilities of evaluation of risks of the systems of priv in the field of electronic business and ways of diminishing of level of these risks is conducted in the article.

Кількість посилань – 17.

Завантажити статтю