Буров Є.В. Система моделювання інтелектуальної мережі бізнес-процесів

УДК 004.89

Є.В. Буров

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СИСТЕМА МОДЕЛЮВАННЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ
МЕРЕЖІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ

Запропоновано формальну специфікацію інтелектуальної системи моделювання комплексу бізнес-процесів підприємства з використанням моделей. Запропоновано ієрархічний підхід до впровадження інтелектуальних функцій до системи моделювання. Cистема моделювання призначена для використання для проектування складних інформаційних систем та керування ними.

Formal specification for modeling of network of intellectual business processes is proposed. Modeling system includes multi-level hierarchical decision taking nodes. This system can be used for design and overall system control and adaptation to changing business conditions

Кількість посилань – 12.

Завантажити статтю