Верес О.М., Пасічник В.В., Чирун Л.Б. Інформаційна модель системи формування рейтингових списків кафедр університету

УДК 004.652

О.М. Верес, В.В. Пасічник, Л.Б.Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНА МОДЕЛЬ СИСТЕМИ ФОРМУВАННЯ РЕЙТИНГОВИХ СПИСКІВ КАФЕДР УНІВЕРСИТЕТУ

Досліджено системи визначення рейтингу суб’єктів діяльності вищих навчальних закладів. Запропоновано інформаційну модель системи визначення рейтингу та описано її основні джерела інформаційних ресурсів.

In this paper the systems of rating determination of subject of activity of higher educational establishments are researched. The informative model of the system of rating determination is offered and the basic sources of informative resources are described.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю