Верес О.М., Верес Ю.О. Катренко А.В. СППР з керування розподілом обмежених ресурсів

УДК 519.81

О.М. Верес, Ю.О. Верес, А.В. Катренко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

СППР З КЕРУВАННЯ РОЗПОДІЛОМ ОБМЕЖЕНИХ РЕСУРСІВ

Досліджено моделі задач розподілу обмежених ресурсів та проблеми оперативного управління в системі споживачів ресурсів. Запропонована структура системи підтримання прийняття рішень з розподілу ресурсів та підтримання їх запасів на належному рівні. Визначені функції основних складових СППР.

Task models of division of the limited resources and problems of operative management in the system of resource users are probed in the article. The structure of Decision Support System of the division of resources and support of their supplies on a due levels is offered. The functions of basic constituents of Decision Support System are certain.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю