Висоцька В.А., ОвчаренкоА.В., Чирун Л.В. Проектування та реалізація інтелектуальних інформаційних систем Інтернет-аукціону

УДК 681.518:681.327.8

В.А. Висоцька., А.В. Овчаренко, Л.В. Чирун

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПРОЕКТУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИХ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ ІНТЕРНЕТ-АУКЦІОНУ

Проаналізовано основні проблеми електронної комерції в сфері Інтернет-аукціонів та запропоновано методи вирішення цих проблем.

In the given article main problems of electronically commercial are analyzed. New methods for solution of discussed problems are proposed.

Кількість посилань – 15.

Завантажити статтю