Вовк О.Б. Проблеми захисту шрифтів як специфічних об’єктів авторського права

УДК 004:932.166.5

О.Б. Вовк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ШРИФТІВ ЯК СПЕЦИФІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ АВТОРСЬКОГО ПРАВА

Розглянуто проблеми захисту шрифтів як об’єктів авторського права.

In the article the theoretical and practical aspects of defence of fonts are considered as objects of copyright.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю