Думанський Н.О. Класи сучасних технологій дистанційної освіти

УДК 004.85

Н.О. Думанський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

КЛАСИ СУЧАСНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ

Розглянуто основні шляхи розвитку дистанційної освіти та класифікацію сучасних технологій дистанційного навчання на основі вітчизняних та закордонних дистанційних навчальних закладів.

Basic ways of development of distance education and classification of modern technologies of the distance teaching are considered in the given article on the basis of home and oversea distance educational establishments.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю