Завалій Т.І., Нікольський Ю.В. Аналіз даних та прийняття рішень на основі теорії наближених множин

УДК 004.8

Т.І. Завалій, Ю.В. Нікольський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ ДАНИХ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ НА ОСНОВІ ТЕОРІЇ
НАБЛИЖЕНИХ МНОЖИН

Описано теорію наближених множин та методику використання цього підходу для пошуку правил у таблицях даних. Ці правила утворюють класифікатор, який може класифікувати нові приклади. Описано використання ROC-кривої та коефіцієнта успішності для оцінювання якості таких класифікаторів.

The paper describes the theory of rough sets and application of this approach for mining rules from data tables. These rules serve as a classifier that can perform classification of new examples. The use of success rate and ROC curve for evaluation of classifier’s quality is described.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю