Заяць В.М., Заяць М.М. Перспективні напрямки розвитку та застосування систем розпізнавання та ідентифікації об’єктів ...

УДК 004.93.1

В. М. Заяць*, M.М. Заяць

*Львівський державний інститут новітніх
технологій та управління імені В. Чорновола,
кафедра інформаційно-комп’ютерних технологій та систем,
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж

ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ТА ЗАСТОСУВАННЯ СИСТЕМ РОЗПІЗНАВАННЯ ТА ІДЕНТИФІКАЦІЇ ОБ‘ЄКТІВ І ПРОЦЕСІВ НА ОСНОВІ ДИСКРЕТНИХ МОДЕЛЕЙ КОЛИВНИХ СИСТЕМ

Описано побудовану систему розпізнавання користувачів комп’ютера за допомогою дискретної моделі, що зв’язує часові затримки при введені інформації з клавіатури комп‘ютера у дискретні відліки часу. Це підвищило ефективність розпізнавання майже в 1,5 раза та автоматизувало процедуру ідентифікації користувачів. Зазначено основні напрямки розвитку та застосування систем розпізнавання та ідентифікації, створених на основі дискретних моделей.

In the article the description of the built system of computer users recognition is offered by means discrete model, that relations the sentinel delays at entered information from a keyboard in the to discrete moment of time. It allowed to increase efficiency of recognition almost in 1,5 time and automates procedure of authentication of users. The main directions of development and application of the systems of recognition and identification created on the basis of discrete models are marked.

Кількість посилань – 25.

Завантажити статтю