Катренко А.В, Савка І.В. Оцінювання невизначеностей та аналіз на чутливість в методі аналітичної ієрархії (МАІ)

УДК 004.9:519.8

А.В. Катренко, І.В. Савка

Національний університет “Львівська політехніка”
кафедра інформаційних систем та мереж

ОЦІНЮВАННЯ НЕВИЗНАЧЕНОСТЕЙ ТА АНАЛІЗ
НА ЧУТЛИВІСТЬ В МЕТОДІ АНАЛІТИЧНОЇ ІЄРАРХІЇ (МАІ)

Розглянуто проблеми аналізу чутливості в методі аналітичної ієрархії (МАІ). Запропоновано методи оцінювання альтернатив з неповними оцінками попарних порівнянь за певними критеріями. Проаналізовано можливості виявлення та вилучення неістотних критеріїв та аспектів в процесі прийняття рішень.

In this article viewed problems of the analytical hierarchy process sensitiveness. The offered evaluation methods of alternatives with the incomplete pair comparisons estimations after certain criteria. Possibilities of exposure and exception of unimportant criteria and aspects are analysed in the process of making a decision.

Кількість посилань – 14.

Завантажити статтю