Ковальський П.В., Кравець П.О. Інформаційна мультиагентна система випробування стійкості алгоритмів шифрування даних

УДК 004.056.55; 004.75

П.В. Ковальський, П.О. Кравець,

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНФОРМАЦІЙНА МУЛЬТИАГЕНТНА СИСТЕМА ВИПРОБУВАННЯ СТІЙКОСТІ АЛГОРИТМІВ ШИФРУВАННЯ ДАНИХ

Розглянуто мультиагентну систему для випробування стійкості алгоритмів шифрування даних. Стійкість визначається часом, необхідним для дешифрування тексту, зашифрованого ключем заданої довжини. Результатом роботи мультиагентної системи є оцінювання часу підбору ключа для конкретного алгоритму шифрування та обсягів задіяних для цього ресурсів.

The multiagent system for testing firmness of cryptography algorithms is beeing viewed in this article. Firmness is determined, by the time which is necessary for decrypting text which is encrypted by the key of the set length. The result of multyagent system is an evaluation of time for search key to the concrete algorithm of cryptography and volumes which were involve for this purpose resource.

Кількість посилань – 13.

Завантажити статтю