Кравець Р.Б., Скицький Т.Р. Інтернет: сучасні технології та бізнес-моделі

УДК 004.738.52

Р.Б. Кравець, Т.Р. Скицький

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕРНЕТ: СУЧАСНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА БІЗНЕС-МОДЕЛІ

Подано короткий огляд Інтернет-технологій та найуспішніших бізнес-моделей, які сьогодні ефективно використовуються у Всесвітній мережі, та розглянуто еволюцію цих моделей у зв’язку із тими можливостями, які надає інтенсивний розвиток програмного забезпечення (новітні Web-технології).

The short review of WWW Development methodologies and the most successful business models, which are effectively utilized in WWW for today is given in the article, and the evolution of these models in connection with those possibilities, providing by intensive development of software is examined (the newest Web-technologies) .

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю