Литвин В.В. Метод оцінювання подібності документів, доповнених контекстом з онтології

УДК 004.89

В.В. Литвин

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МЕТОД ОЦІНЮВАННЯ ПОДІБНОСТІ ДОКУМЕНТІВ, ДОПОВНЕНИХ КОНТЕКСТОМ З ОНТОЛОГІЇ

Розглянуто метод оцінювання подібності документів на основі введення метрики між концептуальними графами, що є відповідними моделями цих документів. Для цього вводиться поняття центру ваг концептуального графу, а відстань між документами визначається як відстань між їх центрами ваг. Щоб існував шлях між центрами ваг концептуальних графів, відповідні моделі документів доповнюється контекстом з онтології. Для переведення здайденої відстані в ймовірнісну оцінку використовується регресійний аналіз.

This article considers documents similarity evaluation method, using metrics between conceptual graphs – models of these documents. The idea of “center of weight” is used for solving this task. Difference between the documents is calculated as distance between graph’s centers of weight. If the way between centers doesn’t exist document models are expanded with context from ontology. Transformation of distance in probabilistic observation is made using regression analysis.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю