Марковець О.В., Марковець В.Г. Інтелектуальна інформаційна система розрахунків продавців, постачальників, покупців і товарів

УДК 004.658.2

О.В. Марковець, В.Г. Марковець*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
*Львівська філія дочірньої компанії ”Газ України”НАК “Нафтогаз України”

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА РОЗРАХУНКІВ ПРОДАВЦІВ, ПОСТАЧАЛЬНИКІВ І ПОКУПЦІВ ТОВАРІВ

Визначено основні проблеми процесу розрахунків між основними учасниками ринку товарів. Описано об’єкти, процеси і потоки даних, які відбуваються на ринку товарів. Запропоновано концептуальну схему бази даних і систему розрахунків для розв’язання задач, які виникають у процесах взаємодії між Продавцями, Постачальниками і Покупцями товарів. Подано основні форми для введення даних та деякі вихідні документи системи розрахунків.

Main issues of calculation processes between main participants of market of goods are pointed ant in the article. There are described the objects, processes and data streams, which take place in the market of goods. A conceptual scheme of date base and system of calculation for tasks solving, that occure during the processes.

Завантажити статтю