Ришковець Ю.В., Жежнич П.І. Часові виміри аналізу успішності студентів

УДК 004.413

Ю.В. Ришковець, П.І. Жежнич

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ЧАСОВІ ВИМІРИ АНАЛІЗУ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

Розглянуто поняття часу в різних інтерпретаціях. Проаналізовано представлення часу в базах даних і висвітлено зв’язок ліній часу між ними, також введено чітку класифікацію часових вимірів аналізу успішності студентів.
In this article are considered concept of time in different interpretations. Analysed presentation of time in databases and reflected connection lines of time between them, also entered crisp classification of the temporal dimantions of students progress analysis.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю