Сєров Ю.О. Моделювання поведінки та класифікація учасників веб-спільнот на основі нечітких множин

УДК 004.773.2

Ю.О. Сєров

Національний університет “Львівська полятехнака”,
кафедра інформаційних систем та мереж

МОДЕЛЮВАННЯ ПОВЕДІНКИ ТА КЛАСИФІКАЦІЯ УЧАСНИКІВ ВЕБ-СПІЛЬНОТ НА ОСНОВІ НЕЧІТКИХ МНОЖИН

Розглянуто актуальну проблему дослідження та аналізу поведінки учасників Веб-спільноти (форуму), визначено характерні риси, класи та розроблено правила класифікації учасників Веб-спільноти.

Article consideres actual problem of research and analysis Web-community members behaviour, members typical features definition, members classiffication and members classification rules development.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю