Тарасов Д.О. Технологічні особливості опрацювання документів у електронній формі у бібліотеках

УДК 004.91

Д.О. Тарасов

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем і мереж

ТЕХНОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОПРАЦЮВАННЯ ДОКУМЕНТІВ
У ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ У БІБЛІОТЕКАХ

Розглянуто технологічні особливості опрацювання, реєстрації та збереження електронних документів у бібліотеках, особливості опрацювання окремих видів документів та правові аспекти їх використання.

In this paper technical of registration , processing and storage e-documents in the libraries are described. Considered feature of different types e-documents and legal roles.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю