Чирун Л.В., Лещинський Є.В. Інтелектуальний аналіз дерева прийняття рішень в інформаційних системах ...

УДК 681.518:681.327.8

Л.В. Чирун, Є. Я. Лещинський

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ДЕРЕВА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ В ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМАХ СКРИНІНГОВОГО СПОСТЕРЕЖЕННЯ ЗА ІМУНОЛОГІЧНИМИ ПАЦІЄНТАМИ

Розглядається задача створення інформаційної системи для предметної області з ієрархічною організацією інформації. Визначається ряд функцій, які система покликана виконувати. Виходячи з поставлених задач, формуються вимоги до форми представлення даних. Значну увагу приділено збереженню ієрархічних даних, їх відтворенню, а також відтворенню їх структури.

Problem of creation of information system with hierarchical data structure is considered in this paper. Some functions, which have to be resolved by system, are defined. Desires to form of data representing based on those functions are made. Proper attention is paid to task of saving hierarchical data, their representation and representation of their structure as well.

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю