Шаховська Н.Б., Угрин Д.І. Аналіз задачі опрацювання відсутності та неповноти інформації у сховищі даних

УДК 004.652.4+004.827

Н.Б. Шаховська, Д.І. Угрин*

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж,
*Буковинський університет,
кафедра інформаційних систем і технологій

АНАЛІЗ ЗАДАЧІ ОПРАЦЮВАННЯ ВІДСУТНОСТІ ТА НЕПОВНОТИ ІНФОРМАЦІЇ У СХОВИЩІ ДАНИХ

Під час реалізації проектів побудови сховищ даних виникає ряд загальних завдань, що залежать від предметної області даних: проектування структури, актуалізація агрегатних значень, розрідження гіперкуба, зниження якості рішень. У статті розглянуто можливі шляхи рішення цих завдань і способи реалізації простих та ієрархічних вимірів.

During realization of projects of construction of depositories given there is a row of general tasks which depend on the subject domain of information: planning of structure, actualization of aggregate values, dilution of hypercube, decline of quality of decisions. The ways of decision of these tasks and methods of realization of the simple and hierarchical measurings are possible in the articles considered.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю