Совин Я.Р., Хома В.В. Методика визначення характерних точок реограм за вейвлет-представленням

УДК 621.317.73+612.014.422

Я.Р. Совин1, В.В. Хома1,2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації,
2Політехніка Опольська, інститут автоматики і інформатики

МЕТОДИКА ВИЗНАЧЕННЯ ХАРАКТЕРНИХ ТОЧОК РЕОГРАМ ЗА ВЕЙВЛЕТ-ПРЕДСТАВЛЕННЯМ

Запропоновано метод визначення основних характерних точок реограми, що ґрунтується на неперервному вейвлет-перетворенні і дає змогу спростити саму процедуру, забезпечивши при цьому стійкість до різного роду шумів та спотворень, які виникають в процесі реєстрації. Наведено результати дослідження методу на зразкових реограмах, а також за умови дії характерних завад.

The method of determination of main characteristic points of reogram, that is based on continuous wavelet-transformation is in-process offered, and which allows to simplify procedure providing here firmness to the different sort of noises and distortions which arise up in the process of registration. The results of research of method are resulted on exemplary reogram, and also on condition of action of characteristic hindrances.

Кількість посилань – 11.

Завантажити статтю