Дзелендзяк У.Ю., Самотий В.В. Математична модель паралельного тиристорного інвертора, що описується жорсткими рівняннями

УДК 621.314

У.Ю. Дзелендзяк1, В.В. Самотий1,2

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп'ютеризованих систем автоматики
2Вища Школа Бізнесу в Домброві Ґурнічій, Польща

МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПАРАЛЕЛЬНОГО ТИРИСТОРНОГО IНВЕРТОРА, ЩО ОПИСУЄТЬСЯ ЖОРСТКИМИ РІВНЯННЯМИ

Наведено математичну модель паралельного тиристорного iнвертора, що ґрунтується на неявних методах числового інтегрування, а також запропоновано методику аналізу перехідних і усталених режимів його роботи.

Mathematical model of parallel thyristor invertor directed on implicit methods is submitted and method for transient and steady-state analysis of it operational modes is suggested.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю