Поджаренко В.О., Шабатура В.Ю., Грицюк А.М. Дослідження метрологічних характеристиквимірювального каналу для ...

УДК 531.77

В.О. Поджаренко, В.Ю. Шабатура, А.М. Грицюк

Вінницький національний технічний університет

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТРОЛОГІЧНИХ ХАРАКТЕРИСТИК ВИМІРЮВАЛЬНОГО КАНАЛУ ДЛЯ МАГНІТОГІДРОДИНАМІЧНОЇ ТЕХНОЛОГІЇ ОЧИЩЕННЯ ВОДИ

Наведено основні принципи побудови і оптимального функціонування магніто-гідродинамічної системи очищення води, отримано статичні метрологічні характерис¬тики вимірювального каналу для МГД системи.

The principles of construction and optimum functioning of magnetohydrodynamic system for water purification were analyzed. Static metrological characteristics for measuring channel of MGD system were obtained.

Кількість посилань – 4.

Завантажити статтю