Литвин І.С. Автоматизована експериментальна установка для дослідження інтегральних фоточутливих структур

УДК 621.363.6

І.С. Литвин

Тернопільський національний економічний університет,
кафедра автоматизованих систем і програмування

АВТОМАТИЗОВАНА ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА УСТАНОВКА ДЛЯ ДОСЛІДЖЕННЯ IНТЕГРАЛЬНИХ ФОТОЧУТЛИВИХ СТРУКТУР

Наведено результати розроблення принципів побудови експериментальної установки для автоматизації досліджень працездатності iнтегральних фоточутливих структур.

The development principles of the experimental setting for automation researches of integral photosensitive structures are presented

Кількість посилань – 3.

Завантажити статтю