Походило Є.В. Варіанти побудови перетворювачів “імітанс-напруга”

УДК 621.317.73

Є.В. Походило

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ВАРІАНТИ ПОБУДОВИ ПЕРЕТВОРЮВАЧІВ “ІМІТАНС-НАПРУГА”

Наведено узагальнену структуру перетворювача “імітанс–напруга”, на основі якої одержано три варіанти побудови активних перетворювачів

The generalized structure of transformer is resulted “immitans –tension” which three variants of construction of active transformers are got on the basis of

Кількість посилань – 5.

Завантажити статтю