Дубовой В.М., Ковалюк О.О. Багатокрокові стратегії прийняття рішень у динамічних системах

УДК 656.052:681.51.54

В.М. Дубовой, О.О. Ковалюк

Вінницький національний технічний університет

БАГАТОКРОКОВІ СТРАТЕГІЇ ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ У ДИНАМІЧНИХ СИСТЕМАХ

Розглянуто задачу прийняття рішень в динамічних системах. Запропоновано математичну модель, яка описує залежність стану лінійної динамічної системи від керівних рішень. Отримано критерій стійкості динамічної системи при реалізації знайденого рішення.

A decision making process in dynamic system has been observed. The mathematical model that combines linear system state and decision has been proposed. The dynamic systems stability criterion has been developed.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю