Шаповалова С.І., Шараєвський Г.І. Комп’ютерне моделювання карти самоорганізації для розв’язання задачі розпізнавання сигналів

УДК 004.032.26

С.І. Шаповалова, Г.І. Шараєвський

Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут”,
кафедра автоматизації проектування енергетичних процесів і систем

КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ КАРТИ САМООРГАНІЗАЦІЇ ДЛЯ РОЗВ’ЯЗАННЯ ЗАДАЧІ РОЗПІЗНАВАННЯ СИГНАЛІВ

Розроблено універсальну програмну систему на основі двомірних ґрат карти самоорганізації, яка дає змогу вирішувати завдання розпізнавання і класифікації..

Developed in the article the universal programmatic system on the basis of two-dimensional lattice of self-organization card, which allows to decide the recognition and classification tasks.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю