Тишик І.Я. Застосовування методу вейвлет-перетворення для аналізу зондуючих надширокосмугових сигналів

УДК 681.325

І.Я. Тишик

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ ДЛЯ АНАЛІЗУ ЗОНДУЮЧИХ НАДШИРОКОСМУГОВИХ СИГНАЛІВ

Запропоновано обробляти зондуючий та відбитий надширокосмугові сигнали у вейвлет-області з метою покращання точності оцінювання статичних та динамічних характеристик об’єктів. Наведено результати моделювання зондуючих надширокосмугових сигналів у часовій та часо-частотній областях, наведено оцінку похибок.

The ultrawideband sounding and echo signals processing in a wavelet area is proposed with purpose the improvement of estimation accuracy for static and dynamic characteristic of objects. The results of design the ultrawideband soundings signal processing are resulted in time and time-frequency areas, an estimation is given to the errors.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю