Столярчук П.Г., Краснопольська О.І. Аналіз застосовування екологічних норм ЄВРО на дизельне пальне

УДК 658.562

П.Г. Столярчук, О.І. Краснопольська

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

АНАЛІЗ ЗАСТОСУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНИХ НОРМ ЄВРО НА ДИЗЕЛЬНЕ ПАЛЬНЕ

Наведено екологічні норми викидів шкідливих речовин транспортних засобів ЄВРО в Європі. Розглянуто застосування цих норм для суміші з біодизельного пального і нафтового дизельного пального у різних співвідношеннях. Показано недоліки і переваги застосування цих норм на дизельне пальне.

The ecological norm of emitting of vehicles of EURO in Europe are notified. The applications of these norms for the mixture of biodiesel fuel and oil-diesel fuel of different proportions are considered. The disadvantage and advantages of these norm application to the diesel fuel are shown.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю