Микийчук М.М., Бойко Т.Г., Бубела Т.З. Параметрична модель для оцінювання якості технологічних процесів

УДК 621.372

М.М. Микийчук, Т.Г. Бойко, Т.З. Бубела

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

ПАРАМЕТРИЧНА МОДЕЛЬ ДЛЯ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПРОЦЕСІВ

Детально проаналізовано зовнішні впливні фактори на показники якості технологічних процесів. Дано рекомендації щодо створення узагальненої моделі технологічних процесів з метою забезпечення повноти та адекватності оцінки їх якості.

The work contains the detailed analysis of external influence factors on technological process quality indices. The authors present recommendations concerning the creation of technological process general model on purpose to provide the completion and adequateness of their quality estimation.

Кількість посилань – 5

Завантажити статтю