Колодій З.О., Саноцький Ю.В., Крук О.Г., Депко П.І. Дослідження корельованості флікер-шумів

УДК

З.О. Колодій, Ю.В. Саноцький, О.Г. Крук, П.І. Депко

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра теоретичної радіотехніки та радіовимірювань,

ДОСЛІДЖЕННЯ КОРЕЛЬОВАНОСТІ ФЛІКЕР-ШУМІВ

Наведено результати експериментальних досліджень з визначення корельованості флікер-шумів у резисторах типу МЛТ і резистивних елементах на основі 1% розчину NaCl. На основі аналізу отриманих результатів зроблено висновок про некорельованість флікер-шумів.

The results of experimental researches for determination of correlation of flicker-noises in MLT type resistors and resistive elements based on 1% NaCl solution are presented. The conclusion about non-correlation of flicker-noises was made on the basis of obtained results.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю