Іванюк В.М. Уніфікація структури засобів контролю стану абонентських телефонних ліній

УДК 343.41

В.М. Іванюк

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації

УНІФІКАЦІЯ СТРУКТУРИ ЗАСОБІВ КОНТРОЛЮ СТАНУ АБОНЕНТСЬКИХ ТЕЛЕФОННИХ ЛІНІЙ

Розглянуто актуальність та проблеми створення засобів виявлення гальванічних під’єднань до телефонної лінії. Запропоновано структурні схеми систем комплексного контролю фізичних параметрів абонентської телефонної лінії, що ґрунтуються на цифровому обробленні сигналів і забезпечують високий рівень уніфікації.

In this article an actuality and problems of creation of facilities for detection the galvanic connections to the telephone lines are considered. The structure diagrams of the complex checking physical parameters of telephone lines systems, which are based on digital signal processing and provide the high level of unification, are offered.

Кількість посилань – 8.

Завантажити статтю