Грицик В. В., Грицик В. В. Оцінка якості зображення

УДК 004; 004.02;004.35;004.9

В.В. Грицик1, В.В.Грицик2
1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж
2Тернопільський національний технічний університет ім. І. Пулюя

ОЦІНКА ЯКОСТІ ЗОБРАЖЕННЯ

© Грицик В В., Грицик В.В., 2014
Досліджено можливості застосування вірогіднісного методу для оцінки якості зображення. Робота зорієнтована на застосування підходу при опрацюванні відеопотоків у реальному часі. Метод досліджено на прикладі аналізу зображень.
Ключові слова: оцінка якості відеопотоку, автоматизовані інформаційно-аналітичні системи.

This paper is devoted to the development of the unified method for processing videoinformation in the Information-analytic systems. A practice realization model and generalized typical structure of quality evaluation are shown.
Key words: quality evaluation for video, automatic information, analytic systems.

Кількість посилань 17