Юзевич В.М., Байцар Р.І., Гунькало А.В.. СУЯ: моделювання управління процесами

УДК 658.516

В.М. Юзевич, Р.І. Байцар, А.В. Гунькало

Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра метрології, стандартизації та сертифікації

СУЯ: МОДЕЛЮВАННЯ УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСАМИ

Наводиться розроблена модель управління процесами системи управління якістю, яка забезпечує прогнозування зміни показників вимірювання процесів у часі і постійне їх поліпшення, а також поліпшення діяльності підприємства загалом дає змогу створити таке виробництво, яке задовольнятиме вимоги всіх зацікавлених сторін.

The developed control model of quality management system processes which provides the foreseeing of process measurement indices’ change in time and their permanent improvement as well as the improvement of enterprise activity on whole and enables us to create such an enterprise that will satisfy the requirements of all interested sides is notified.

Кількість посилань – 6.

Завантажити статтю