Вовк О. Б. Аналіз та обґрунтування вибору методів дослідження інформаційного продукту

УДК 004.052.2+004.054

О.Б. Вовк
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

АНАЛІЗ ТА ОБҐРУНТУВАННЯ ВИБОРУ МЕТОДІВ ДОСЛІДЖЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО ПРОДУКТУ

© Вовк О.Б., 2014
Розглянуто методи дослідження інформаційного продукту, методи аналізу його показників, методи прогнозування майбутніх станів інформаційного продукту, окреслено основні складності, що виникають при цьому.
Ключові слова: інформаційний продукт, інформаційні технології, веб-сайт.

The article deals with methods of research of an information product, methods of analysis of its performances, methods of forecasting future states of an information product, outlines the major complexities involved in this.
Key words: information product, information technology, web-site.

Література – 16.