Голощук Р. О., Федорів М. Л. Консолідований інформаційний ресурс маркетингової діяльності книготорговельної мережі Видавництва Львівської політехніки

УДК 004.9

Р.О. Голощук, М.Л. Федорів
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра соціальних комунікацій та інформаційної діяльності,

КОНСОЛІДОВАНИЙ ІНФОРМАЦІЙНИЙ РЕСУРС МАРКЕТИНГОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КНИГОТОРГОВЕЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ВИДАВНИЦТВА ЛЬВІВСЬКОЇ ПОЛІТЕХНІКИ

© Голощук Р.О., Федорів М.Л., 2014
Запропоновано методи моделювання консолідованого інформаційного ресурсу маркетингової діяльності книготорговельної мережі Видавництва Львівської політехніки.
Ключові слова: Видавництво Львівської політехніки, книготорговельна мережа, консолідований інформаційний ресурс, маркетингова діяльність.

This paper is devoted to solving the task of modeling consolidated marketing information resource of the Lviv Polytechnic bookselling.
Key words: publishing house of Lviv Polytechnic, bookselling network, consolidated information resource, marketing activity.

Література – 5.