Давидов М. В. Граматична корекція речень з використанням графу взаємовиключних гіпотез

УДК 81’322.3

М.В. Давидов
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ГРАМАТИЧНА КОРЕКЦІЯ РЕЧЕНЬ ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ ГРАФУ ВЗАЄМОВИКЛЮЧНИХ ГІПОТЕЗ

© Давидов М.В., 2014
Описано метод автоматичної корекції речень української мови, оснований на граматиці залежностей. Метод використовує граф взаємовиключних гіпотез для усунення неоднозначності. У проведеному експерименті з неоднозначними реченнями правильно виправлено 37 % речень, що більше за 14 % правильно виправлених із використанням засобів перевіряння орфографічних помилок.
Ключові слова: опрацювання мови, граматика залежностей, автоматична корекція помилок.

A method for automatic correction of Ukrainian sentences is introduced. The method is based on dependency grammar and utilizes mutually exclusive hypothesis graph for word sense disambiguation. 37 % of ambiguous sentences which were correctly corrected as opposed to 14 % corrected by spell checker.
Key words: natural language processing, dependency grammars, automatic error correction.

Література – 16.