Демчук А. Б. Основні прийоми і способи тифлокоментування

ДК 004. 89

А.Б. Демчук
Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра інформаційних систем та мереж

ОСНОВНІ ПРИЙОМИ І СПОСОБИ ТИФЛОКОМЕНТУВАННЯ

 Демчук А.Б., 2014
Розглянуто модель задачі виготовлення якісного відеоконтенту для осіб з вадами зору, систематизовано відповідні правила і способи створення тифлокоментарів. Наведено математичну модель такої задачі, розроблено підхід до її розв’язування.
Ключові слова: тифлокоментар, тифлокоментатор, фільми для незрячих, інформаційні технології, опис сюжету, відеоконтент.

The model of the task of manufacturing quality videocontent for people with visual impairments is suggested, appropriate rules and methods for creation of typhlocomments are systemitized.. The mathematic model of such a task is given and an approach of solving it has been worked out.
Key words: typhlocomment, typhlocommentator, films for sightless, informational technologies, description of the subject, videocontent

Література – 3.