Совин Я.Р., Хома В.В. Комп’ютерна система імпедансної спектроскопії на основі перетворювача АD5933

УДК 621.317.73

Я.Р. Совин 1, В.В. Хома1,2

1 Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра захисту інформації,
2Політехніка Опольська, інститут автоматики і інформатики

КОМП’ЮТЕРНА СИСТЕМА ІМПЕДАНСНОЇ СПЕКТРОСКОПІЇ НА ОСНОВІ ПЕРЕТВОРЮВАЧА AD5933

Показано переваги та обмеження перетворювача імпедансу AD5933, що виникають при автоматизації вимірювання імпедансу у діапазоні частот. Обґрунтовано використання зовнішньої вимірювальної схеми, що забезпечує інваріантність до впливу паразитних параметрів під’єднувальних проводів та комутаційних елементів. Описано структуру та алгоритм функціонування комп’ютерної системи імпедансної спектроскопії.

In this article advantages and disadvantages of impedance convertor AD5933, that appear during automatization of impedance measurement process in frequency range are shown. The use of external measurement network, that provides an invariance to parasitics parameters influence of connecting wires and switching elements is grounded. Structure and algorythm of impedance spectroscopy computer system functioning is discribed.

Кількість посилань – 9.

Завантажити статтю