Литвин І.С. Принципи побудови та методи використання оптоелектронних інформаційних пристроїв з підвищеною інформаційною ...

УДК 621.363.6

І.С. Литвин

Тернопільський національний економічний університет
кафедра автоматизованих систем і програмування

ПРИНЦИПИ ПОБУДОВИ ТА МЕТОДИ ВИКОРИСТАННЯ ОПТОЕЛЕКТРОННИХ IНФОРМАЦIЙНИХ ПРИСТРОЇВ З ПІДВИЩЕНОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЮ ЕФЕКТИВНІСТЮ НА ОСНОВI IНТЕГРАЛЬНИХ МНОП-N-P СТРУКТУР

Обґрунтовано принципи побудови і методи використання оптоелектронних iнформацiйних пристроїв, які можуть виконувати, окрім перетворення оптичного випромінювання на цифрові електричні сигнали, ще і функції додавання, віднімання, перемноження та порогового сприйняття зображень.

Principles of optoelectronics sensor construction and methods using are proved, which can made: transformation of light in digital electric signals and functions of addition, deduction, multiplying and threshold perception of images.

Кількість посилань – 24.

Завантажити статтю