Євланов М. В. Патерни проектування вимог до інформаційної системи

УДК 004.896

М.В. Євланов
Харківський національний університет радіоелектроніки

ПАТЕРНИ ПРОЕКТУВАННЯ ВИМОГ ДО ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ

© Євланов М.В., 2014
Запропоновано визначення терміна “патерн проектування вимог до інформаційної системи”. Запропоновано теоретико-категорну модель такого патерна, визначено місце патернів у інформаційній технології формування та аналізу вимог до інформаційної системи.
Ключові слова: інформаційна система, вимога, патерн, теоретико-категорна модель.

This paper is devoted to the definition of "pattern design requirements for an information system". A theoretic-categorical model of the pattern is proposed, the place of patterns in the information technology development and analysis of requirements for information systems is defined.
Key words: information system, requirement, pattern, theoretic-categorical model.

Література – 11.