Дзелендзяк У.Ю., Самотий В.В., Павельчак А.Г. Неявна математична модель послідовного двотактного тиристорного інвертора

УДК 621.314

У.Ю. Дзелендзяк1, В.В. Самотий1,2, А.Г. Павельчак1

1Національний університет “Львівська політехніка”,
кафедра комп'ютеризованих систем автоматики,
2Вища школа бізнесу у Домброві Ґурнічій, Польща

НЕЯВНА МАТЕМАТИЧНА МОДЕЛЬ ПОСЛІДОВНОГО ДВОТАКТНОГО ТИРИСТОРНОГО ІНВЕРТОРА

Наведено дискретну математичну модель послідовного двотактного тиристорного інвертора, орієнтовану на неявні методи числового інтегрування. Моделювання вентилів виконується за схемою ідеального ключа. Аналіз усталених режимів здійснюється екстраполяційним -алгоритмом.

The discrete mathematical model of consecutive duple thyristor invertor directed to implicit methods of numerical integration is present. The valve modeling is done by ideal switch scheme. The steady-state analysis is done by extrapolation -algorithm.

Кількість посилань – 7.

Завантажити статтю