Бучма І.М., Репетило Т.М. Електричні моделі дослідних об’єктів при вихорострумовому методі

УДК 621.317

І.М. Бучма 1,2, Т.М. Репетило 1

1Національний університет „Львівська політехніка”,
2Політехніка Опольска, Польща

ЕЛЕКТРИЧНІ МОДЕЛІ ДОСЛІДНИХ ОБ’ЄКТІВ ПРИ ВИХОРОСТРУМОВОМУ МЕТОДІ

Розглянуто підходи до тлумачення методу вихорових струмів. Зроблено огляд, аналіз та обґрунтування електричних моделей як неферомагнітних, так і феромагнітних об’єктів. Запропоновано нову модель для феромагнітних об’єктів.

In this article approaches to the interpretation of method of eddy currents were had considered. The electric models were reviewed, analysed and proved both ferromagnetic and non ferromagnetic objects. Also a new model for the ferromagnetic objects was proposed.

Кількість посилань – 10.

Завантажити статтю